Преобразуване на водноелектрически централи

- Apr 10, 2020-

Ремонтът на хидроелектрическите централи е акцентът в украсата на банята. В допълнение към работата по надзора по време на монтажа, ние трябва да направим два теста по време на приемането. Единият е тестът за освобождаване на налягането по водния път. Преди изпитване, всеки трябва да се гарантира, че тръбите за студена и топла вода трябва да образуват серия; един е проверката на електромера и панела на контакта в веригата. Това е много важна техника за декорация на банята, която е преминала тези два аспекта няма да се отрази на бъдещия ни живот.