Електрически кран

- Aug 07, 2019-

Нарича се незабавен кран или бърз кран, включително корпус на кран и превключвател за контрол на водния поток. Тялото на крана е снабдено с отоплителна камера и електрическа контролна камера, които са разделени от уплътнителна плоча. Електрическата контролна камера е снабдена с отоплителна верига, а отоплителната камера е снабдена с отоплителна верига. Отоплителна тръба, мощност на отоплителната тръба обикновено е 2-3KW, 3-5 секунди за загряване на горещата вода, отоплителната тръба е свързана към отоплителния кръг, характеризираща се с това, че отоплителната тръба е изолирана отоплителна тръба; изолационната отоплителна тръба е хидроелектрична изолация Изолационна отоплителна тръба; корпусът на крана е предимно високотемпературен пластмасов тип, няколко са метални; електрическата контролна кухина е снабдена с изолационен превключвател за налягане на водата. Отоплителната верига е снабдена с електрически превключвател, който е свързан с края на превключвателя за налягане на изолиращата вода и е свързан към водата и електричеството. В него са разположени терморегулаторът и устройството против изсушаване, като може да бъде осигурен и ключ за защита от изтичане.