Моят кран ще се оттегли, когато е изключен. Как да го решим

- Apr 29, 2019-

За да разрешите този проблем, моля разгледайте възможностите:

1) Филтърът на изхода на кранчето блокира нечистотиите и влияе на изтичащия им поток? Отстранете филтъра за почистване.

2) Има ли повреда на макарата на кранчето или уплътнението е износено? Твърда подмяна на клапанната клапа или уплътнителя.

3) Дали макарата на кранчето има замърсявания, които влияят на нейното запечатване? Извадете щепсела на клапана за почистване.