Историята на кран втора

- Aug 27, 2019-

В двореца, на улицата, на стената на извора за водоснабдяване или извън джамията, все още можете да видите всички видове древни кранове. Само като посетите музея на крана, можете наистина да оцените как декоративният вкус на османския кран надхвърля неговата практичност. Този музей на крана принадлежи на ECA, компания, която произвежда кранове в Турция. Сред тях в колекцията има много османски кранове, а изящната изработка е извън моите очаквания. Въпреки това, за да се улесни поддръжката, тези кранове първоначално са били проектирани за лесно разглобяване, като по този начин причиняват разминаване на крана, а на много съществуващи кранове е било трудно да разберат към коя сграда принадлежат. Можем само да гадаем: съдът ли е? Богато семейство? Все още на улицата? Дом на обикновените хора?