Какво не е наред с Switch Faucet на ваната

- Apr 12, 2019-

Каква е неизправността на превключвателя на ваната?

Първо, може да е свързано с водно налягане. Ако налягането на водата е твърде малко, превключвателят може да не успее да прескочи. Ако налягането на водата е твърде високо, превключвателят за прехвърляне може да не бъде натиснат.

Второ, може да има замърсявания в ключа. Премахнете почистването на превключвателя